Kam jdeme

Skupina původně vznikla z potřeby rodičů najít v centru Prahy vstřícné rodinné prostředí s individuálním přístupem pro celotýdenní vzdělávání dětí. Postupem času se rozrostla a od školního roku 22/23 nabízí také možnost hybridní docházky (tedy jen pro část týdne).

Jdeme cestou společného učení. Učíme se všichni  – děti i dospělí. Učení je život a život je učení.

Naším cílem je, aby dětem zůstala radost z poznávání. Aby měly dostatek času a prostoru zkoumat své vlastní dary a nadání. Aby se učily respektu k druhým lidem i k sobě samým.

Dětem jsou nabízena témata –  a k nim úkoly, které jsou zaměřeny na pohyb, kreativní činnosti, smysly, čtení, psaní, příběhy, verbální i logicko-matematickou složku, bádání, kritické myšlení, odhad, hypotézy, dovednost diskutovat, spolupracovat, hodnotit.

Děti se podílejí na plánování práce, navrhují témata i činnosti. Každý den pracují samostatně i ve skupinách. Průběžně samy hodnotí své výsledky.

Páteční expedice – objevujeme přírodu v Praze a okolí, učíme se od ní a v ní.

Třikrát během roku trávíme společný čas na pětidenních expedicích mimo Prahu (skautské základny, fary). Expediční pobyty jsou pro naše společenství stěžejní a klademe na ně důraz.

Anglický jazyk se u nás učí od 1.třídy – zejména sluchem, zrakem, hmatem.

Rodiče se zapojují do organizace školy minimálně 3 hodinami času za pololetí (výpomoc v družině, při úklidu, uspořádáním dílny, exkurzí apod.) Mohou se samozřejmě zúčastnit školního dne, prohlížet si práce svých dětí. O dění ve škole jsou informováni pomocí sdílených měsíčních a ročních plánů, kam učitelé doplňují i aktuální činnosti dne a další potřebnosti.

Mauglí —
dětská vzdělávací skupina

Charkovská 16
Praha 10-Vršovice
101 00

mail: maugli.koordinace()gmail.com

Příspěvky z naší školy můžete sledovat na facebooku skolamaugli.

 

___________________________

MČ Praha 10 nás podpořila v roce 2020:

1) v oblasti „Sport, mládež a volný čas“ projekt: Každý jsme jiný – hudba nás spojuje

2) v rámci soutěže „Zásobník projektů – partnerství pro Prahu 10“ projekt: My děti v době koronaviru