Jak se učíme

Společně utváříme prostředí, ve kterém se všichni cítíme dobře a bezpečně. 

Ctíme rovnost, otevřenost a upřímnost. Věnujeme spoustu času práci na vzájemných vztazích a sociální interakci. 

Podporujeme v dětech jejich přirozený zájem a chuť dozvídat se, klást otázky, bádat, přemýšlet, tvořit, učit se a hrát si.

Pracujeme formou řízených aktivit a činností a vítáme zapojení dětí do jejich podoby.

Nechceme zastupovat systém klasické školy, ale chceme být dalším podstatným střípkem ve vzdělávání dětí, a to vedle rodiny, přátel, zájmových kroužků a vůbec celého světa kolem nich. Proto je třeba, aby naše rodiny s takovým postojem souzněly.

Rádi se učíme v zázemí školy a nejraději venku. 

Trávíme čas na expedicích v přírodě za Prahou (pravidelně každý pátek) nebo v nedaleké Grébovce. 

Třikrát ročně vyjíždíme na pětidenní expediční pobyty po České republice. 

Snažíme se navštěvovat inspirativní prostředí (tiskárny, dílny, laboratoře, muzea, divadla) nebo si zvát odborníky z nejrůznějších oborů k nám do školy. 

Posilujeme v našich rodinách komunitní cítění – je proto třeba, aby se i ony na podobě našeho vzdělávání aktivně podílely.

Naše věkově smíšená skupina s sebou nese spoustu výhod – děti napříč školními třídami se od sebe učí vzájemně  (a nemusí to být vždy mladší od staršího), rozvíjejí svoji empatii k potřebám ostatních (všímají si, kdo potřebuje s něčím pomoci, kdo a jak se cítí) a podporuje jejich další sociální dovednosti. 

Některé dny děti pracují ve skupinách, někdy samostatně, jindy ve dvojicích. Vyzkouší si varianty dobrovolné i určené od učitelů; stejně tak si v bezpečném prostředí zkusí nejrůznější možnosti přístupu k učení.  To jim pomáhá najít si svou ,,cestu, jak na sebe” při svém vlastním vzdělávání. 

Školní rok je rozdělen do deseti měsíčních témat, ke kterým se vztahuje práce celého měsíce. Jsme stoupenci integrované tematické výuky. Pracujeme projektově a není naším cílem suplovat bezezbytku výuku předmětů základních škol. Činnost na projektu se prolíná s mluvnicí, slohem, kritickým myšlením, psaním, čtením, vyhledáváním informací, ověřováním zdrojů, matematikou, rýsováním, literaturou, hudebkou, výtvarkou, pohybem, diskuzí. Zařazujeme ale i mozkové rozcvičky pro zažití mluvnických pravidel a matematických výpočtů. Učíme se sebereflexi.  Každý den je u nás jiný. 

Učitelé (průvodci) pracují v tandemu a nabízejí dětem individuální a respektující přístup. Jejich snahou je ukázat a nabídnout aktivity, činnosti a možnosti učení se.  Přinášejí podporu dětí při jejich pobytu ve skupině i v rozvoji jejich vzdělávacích kompetencích.

Mauglí —
dětská vzdělávací skupina

Charkovská 16
Praha 10-Vršovice
101 00

mail: maugli.koordinace()gmail.com

Příspěvky z naší školy můžete sledovat na facebooku skolamaugli.

 

___________________________

MČ Praha 10 nás podpořila v roce 2020:

1) v oblasti „Sport, mládež a volný čas“ projekt: Každý jsme jiný – hudba nás spojuje

2) v rámci soutěže „Zásobník projektů – partnerství pro Prahu 10“ projekt: My děti v době koronaviru